Cyklotrasa A2 - Vltava pravobřežní

 • Délka:29,8 km
 • Terén:po rovině
 • Povrch:asfalt
 • Oblasti:Praha 1, Praha 2, Praha 4, Praha 7, Praha 8, okraje Prahy
 • Aktualizace:2.6.2009
 • Poslat připomínku

TRASA

(Kralupy -) Zámky - Troja - Libeňský ostrov - Těšnov - Palachovo náměstí - Karlín - Národní divadlo - Výtoň - Podolí - Braník - Modřany - Komořany - Zbraslav (- Vrané nad Vltavou) (úseky v závorkách vedou mimo území hl. města Prahy)

Reklama

POPIS

Stezka A2 je plánována jako pravobřežní komunikace spojující sever Prahy s jihem. Trasa je sjízdná téměř v celé délce, vyjma krátkého úseku v centru města, který ale lze objet náhradní trasou. Popisovaná trasa odpovídá stavu z června 2007.

Trasa A2 vede z větší části po vyhrazených cyklostezkách nebo po klidných ulicích. Pouze v centru Prahy je nutné projet po velmi rušných ulicích s automobilovým provozem. Červen 2008: Doplněna alternativní objízdná trasa v centru města, čtěte dále.

Trasa podrobně (jižní část)

Náš výlet začneme na jižním cípu Prahy, u vlakového nádraží Praha Zbraslav. Sjedeme pod most a vydáme se na sever ulicí Závist. Po chvilce přijedeme k rodinným domům, kde začíná vyhrazená cyklostezka, která byla otevřena v červnu 2007. Cyklostezka má asfaltový povrch a pohybuje se na ní velké množství inline-bruslařů. Dbejte proto zvýšené pozornosti, obzvláště v odpoledních hodinách. Střední úsek stezky vede podél železniční trati, od které je oddělen plotem.

Mineme chatovou osadu a na konci cyklostezky odbočíme vlevo. Pokračujeme ulicí U Soutoku. U železničního přejezdu opustíme ulici a podél nádraží Modřany pojedeme opět vyhrazenou stezkou. Stezka je poměrně úzká, při vyhýbání cyklistům a bruslařům dáváme pozor. Mineme nádraží, sjedeme z mírného kopečku k Vltavě a po několika stech metrech mineme po pravé ruce odpočívadlo s nástroji na protažení.

Naše cesta pokračuje ulicí Vltavanů, kde zřídka můžeme potkat automobil. Dbejte opatrnosti u viaduktů pod železniční tratí, křižovatky nejsou značené a proto platí pravidlo "pravé ruky"! Ulice končí u golfového hřiště, kde odbočíme vlevo do ulice Lodnická a následně vpravo na asfalto-štěrkovou cestu. Po náspu podjedeme železniční most, tzv. most inteligence, na konci odbočíme vpravo do ulice V kempinku a pak vlevo do ulice Ledařská.

V ulici Ledařská stojí za všimnutí areál bývalých ledáren, dnes skladiště a autoopravna. Ulice Ledařská se stáčí vpravo, končí křižovatkou typu T. Odbočíme vlevo a vydáme se po vyhrazené cyklostezce.

Cyklostezka se svažuje, po pravé ruce míjíme viadukt pod tramvajovou tratí, který by nás přivedl na křižovatku stezek A12 a A22. My pokračujeme rovně, projedeme park a dostaneme se na Pobřežní cestu u Vltavy. Stezka nás provede pod Barrandovským mostem, na konci vystoupáme na úroveň tramvajové tratě. Stezka pokračuje po chodníku, po podolském nábřeží.

Po levém ruce projedeme kolem areálu Žlutých lázní, po pravé straně míjíme postupně Podolský bazén, Podolskou vodárnu, až přijedeme k tunelu pod Vyšehradem. V tunelu je úzký chodník, cyklisté jsou vyzváni k sesednutí z kola. Za tunelem opět můžeme naskočit do pedálů. Na začátku Rašínova nábřeží se stezka stáčí vlevo na náplavku. Na jaře 2008 byla náplavka předlážděna a nyní by měla být pro jízdu cyklistů příjemnější. Po náplavce pokračujeme až k Mánesu.

U Mánesa stezka opouští náplavku a po chodníku vede k Národnímu divadlu. Na chodníku se pohybuje velké množství turistů a ze značení není zřejmé, zda je povolena jízda na kole či nikoli. U Národního divadla jižní část trasy A2 končí.

Trasa podrobně (centrální část)

Centrální část trasy A2 není sjízdná, proto zvolíme náhradní trasu. Náhradní trasa vede ulicemi se silným provozem automobilů. Od Národního divadla se vydáme ulicí Národní. Po pravé ruce mineme obchodní dům Tesco, pokračujeme až na Jungmanovo náměstí. Zde odbočíme vlevo do ulice Perlová a na další křižovatce vpravo do ulice Rytířská.

Pokračujeme ke Stavovskému divadlu, kde odbočíme vlevo do ulice Železná. Stezka nás přivede na Staroměstské náměstí. Pokračujeme ulicí Pařížská (v protisměru!?), raději po chodníku. Značení je zde zmatečné, ale vězte, že ulicí Pařížská vede oficiální stezka SM-LE (Staré město-Letná). Jak se mají cyklisté motat kolem aut není mi zřejmé.

U Čechova mostu se napojíme na severní část trasy A2, která je opět značena.

Centrální část - alternativa

Jízda ulicemi Národní a Perlova a motání se v protisměru mezi auty v ulici Pařížská je pro cyklistu často adrenalinovým zážitkem. Proto nabízíme i druhou alternativu, jak objet chybějící centrální část trasy A2.

U Národního divadla přejeďte přes most Legií na levý břeh Vltavy a pokračujte po trase A1 přes Kampu a ulicemi Na Kampě a U lužického semináře. Přes Mánesův most se dostanete zpět na pravý břeh Vltavy, kde po chodníku na náměstí Jana Palacha sjedete na náplavku. Zde začíná severní část trasy A2.

Trasa podrobně (severní část)

Severní část cyklostrasy A2 začíná na náměstí Jana Palacha, u budovy Rudolfina. Vydáme se po chodníku, za Rudolfinem sjedeme na náplavku. Několik dalších kilometrů pokračujeme po náplavce. Pod Čechovým mostem se napojíme, pokud jsme zvolili náhradní trasu přes centrum.

Stezka podjede Štefánikův most, pokračuje po nábřeží Ludvíka Svobody, podjedeme Hlávkův most a dostáváme se na nový úsek na Rohanském nábřeží. Podjedeme Negrelliho viadukt, pokračujeme za kancelářskými budovami po asfaltové stezce. Pozor, fotomapa zde neodpovídá reálnému stavu. Značení v terénu se najednou ztrácí, na křižovatce u Pobřežní ulice se musíme vydat po nevábné asfaltové cestě podél ohrady. Přijedeme ke sportovním hřištím. Hřiště zobrazené na mapě spláchla povodeň v roce 2002. Dnes je na jejich místě louka a vyasfaltovaná cyklostezka. Projedeme územím "nikoho", přijedeme k tenisovým kurtům.

Libeňský most podjedeme průjezdem, pokračujeme rovně uličkou, která snad ani nemá jméno. Na konci se stezka stáčí vpravo a následně vlevo. Objevíme se u zátoky, kterou využívají loděnice. Po mostku přejedeme z poloostrova na pevný břeh. Pokračujeme podél řeky po pravém břehu, skrze Thomayerovy sady. Po chodníku, podél ulice U Českých loděnic a Povltavská, dojedeme k mostu Barikádníků. Podjedeme most a pokračujeme po náspu, po levé ruce míjíme tenisové kurty. Trasa vede v tomto úseku po vyhrazené cyklostezce. Stezka sjíždí z náspu, podjedeme tramvajový most a podél Vltavy pokračujeme ulicí Povltavská.

Po levé ruce si všimneme Trojského kanálu, kde sportovci sjíždí divokou vodu. Trasa nás dovede k areálu Trojského zámku. Zde můžeme odbočit a přes lávku a Císařský ostrov dojet do Stromovky, kde navazuje stezka A1. Značení na mapě aktuálně končí u Trojského zámku, trasa A2 ale pokračuje dále na sever.

Stále se držíme řeky, projedeme podél areálu trojského zámku a zoologické zahrady a pokračujeme ulicí V Podhoří. Po několika kilometrech dojedeme do oblasti zvané Zámky, kde můžeme odbočit na stezku A28 do Bohnic nebo se přívozem svést na levý břeh Vltavy. Přívoz je zahrnut do systému PID, platí zde předplacené jízdenky a kola se převáží zdarma.

Pokud budeme pokračovat po trase A2 dále na sever, pak nás čeká pohled na hezké údolí, Vltava se zařezává mezi skály. Další vsí jsou Klecany, kde funguje přívoz na levý břeh řeky do Roztok. Zde popis trasy A2 končí, kříží se s okružní trasou kolem hlavního města A50.

Navazující stezky:

 • Zbraslav - navazuje stezka ZÁ-ZB do Radotína, odkud se můžeme vrátit do centra Prahy po stezce A1
 • Zbraslav - navazuje okružní stezka A50/8100 Pražské kolo
 • Modřany - odbočuje stezka A21 směr Modřanská rokle, Libuš, Kunratice, Jižní město
 • Braník - přes Barrandovský most odbočuje stezka A12 směr Prokopské údolí a Řepy. Za Barrandovským mostem je možno pokračovat po stezce A1
 • Braník - odbočuje stezka A22 směr Krč, Jižní město
 • Národní třída - u Národního divadla začíná (značená) stezka č.1 vedoucí přes Florenc, Vítkov, Hrdlořezy, Kyje, Dolní Počernice, Dubeč do Královic.
 • Libeň- u Libeňského mostu (na úrovni ulice) křížení s trasou A254
 • Troja - u lávky pro pěší u Trojského zámku odbočuje stezka přes Císařský ostrov do Stromovky, kde navazuje na A1
 • Zámky - u přívozu přes Vltavu začíná trasa A28
 • Klecánky - již za hranicemi Prahy se kříží trasa podél pravého břehu Vltavy se severní částí okružní trasy A50

Z historie:

Do října 2006 byl tento úsek složen ze tří stezek. Od Výtoně do Braníka byl značen jako stezka číslo 3, z Braníku do Modřan pak jako MO-BR a dále na Zbraslav vedla pouze prašná a lesní cesta podél řeky.

V červnu 2007 byl otevřen nový úsek od nádraží Komořany na Zbraslav. Asfaltová stezka nahradila dřívější pěší stezku plnou kořenů a vytvořila pohodlné propojení z centra až na kraj Prahy.

INTERAKTIVNÍ MAPA

Trasy jsou zaměřovány v terénu pomocí GPS přístroje Garmin GPSMAP 60CSx, který zapůjčila firma Picodas Praha.
Legenda
Existující trasy (v terénu značené).
Plánované trasy (v terénu neznačené).
Jméno trasy. Kliknutím na ikonu se zobrazí bublina s informacemi.
Zajímavé místo. Kliknutím na ikonu se zobrazí bublina s popisem.

Na mapě je zobrazena pouze aktuální cyklostezka. Okolní a navazující stezky jsou popsány v textu.

Trasa v mapě je zobrazena na základě dat měřených v terénu pomocí GPS přístroje. Tolerance zakreslení trasy v mapě je obvykle 3-5 metrů. Množství zobrazených detailů odpovídá aktuálnímu měřítku mapy. Při velkém oddálení je vedení tras zakresleno schematicky. Trasy jsou ručně kontrolovány a editovány vůči letecké mapě. Při nejvyšším přiblížení pak může docházet k malému zkreslení vůči mapě základní.

VÝŠKOVÝ PROFIL (testovací provoz)

Výškový profil trasy zahrnuje úseky, které jsou zobrazeny na mapě. Pokud jsou úseky nesouvislé, pak je v grafu spojnice rovnou čarou (např. u tras A1, A2).

Y-ová osa znázorňuje nadmořskou výšku, X-ová osa znázorňuje vzdálenost z výchozího bodu trasy. Měřítka jsou pro každou cyklostezku jiná (i graf typu cimbuří může znamenat, že trasa je prakticky po rovině).