Cyklotrasa A263

  • Délka:3,8 km
  • Terén:mírné kopce
  • Povrch:asfalt, prašné cesty
  • Oblasti:Praha 9
  • Aktualizace:12.9.2008
  • Poslat připomínku

TRASA

Vinoř - přírodní rezervace Vinořský park - Satalice

Reklama

POPIS

Cyklotrasa A263 propojuje Vinoř a Satalice. Cesta protíná dvě přírodní rezervace - Vinořský park a Bažantnici v Satalicích. V přírodních rezervacích jsou cesty blátivé.

Trasa podrobně

Trasa začíná ve Vinoři, na křižovatce ulic Klenovská a Chvojenecká, kde navazuje na trasu KB-Vi. Vydáme se ulicí Klenovská, na první křižovatce zatočíme doleva a projedeme ulice Moravanská, Rašovská a Ke Mlýnku.

Přijedeme do ulice V Obůrkách, po levé ruce míjíme rybník. Před druhým rybníkem projedeme po mostku a vjedeme do ulice V podskalí. Projedeme ulici až na konec.

Překřížíme hlavní ulici Živanická, sjedeme na hráz rybníka, objedeme závoru a vjedeme do přírodní rezervace Vinořský park. Cesta vede po blátivých cestách. Na konci lesa vyjedeme na louce a pokračujeme skrz alej po polní cestě.

Vjedeme do bažantnice a pokračujeme dle značení. Na křižovatce, kde leží na cestě zkopnutá značka (červen 2008) se dáme vlevo. Naše cesta končí u brány do bažantnice v Satalicích, v ulici K Radonicům.

Navazující stezky

  • Vinoř - navazuje trasa KB-Vi, která vede k zámku Ctěnice a do Kbel.
  • Satalice, brána do bažantnice - křížení s trasou A44 na Černý most a do Letňan a s trasou A241 do Radonic.

INTERAKTIVNÍ MAPA

Trasy jsou zaměřovány v terénu pomocí GPS přístroje Garmin GPSMAP 60CSx, který zapůjčila firma Picodas Praha.
Legenda
Existující trasy (v terénu značené).
Plánované trasy (v terénu neznačené).
Jméno trasy. Kliknutím na ikonu se zobrazí bublina s informacemi.
Zajímavé místo. Kliknutím na ikonu se zobrazí bublina s popisem.

Na mapě je zobrazena pouze aktuální cyklostezka. Okolní a navazující stezky jsou popsány v textu.

Trasa v mapě je zobrazena na základě dat měřených v terénu pomocí GPS přístroje. Tolerance zakreslení trasy v mapě je obvykle 3-5 metrů. Množství zobrazených detailů odpovídá aktuálnímu měřítku mapy. Při velkém oddálení je vedení tras zakresleno schematicky. Trasy jsou ručně kontrolovány a editovány vůči letecké mapě. Při nejvyšším přiblížení pak může docházet k malému zkreslení vůči mapě základní.

VÝŠKOVÝ PROFIL (testovací provoz)

Výškový profil trasy zahrnuje úseky, které jsou zobrazeny na mapě. Pokud jsou úseky nesouvislé, pak je v grafu spojnice rovnou čarou (např. u tras A1, A2).

Y-ová osa znázorňuje nadmořskou výšku, X-ová osa znázorňuje vzdálenost z výchozího bodu trasy. Měřítka jsou pro každou cyklostezku jiná (i graf typu cimbuří může znamenat, že trasa je prakticky po rovině).