Cyklotrasa A44 - Letňany - Petrovice

  • Délka:9,1 km
  • Terén:mírné kopce
  • Povrch:asfalt, prašné cesty
  • Oblasti:Praha 9, okraje Prahy
  • Aktualizace:17.5.2010
  • Poslat připomínku

TRASA

Letňany - Kbely - Satalice - Černý most [- Dolní Počernice - Dolní Měcholupy - Horní Měcholupy - Petrovice] (úsek v závorkách není označen ani popsán a není v provozu)

Reklama

POPIS

Aktualizace 15.5.2010 - dle upozornění čtenáře webu je letiště Letňany nově obehnané plotem a není možný průjezd v původní trase. Navíc v roce 2010 probíhá rekonstrukce silnice Kbely - Letňany a cyklotrasa je v tomto úseku neprůjezdná. Situaci v terénu jsem zatím neprozkoumal, objízdná trasa je tudíž neznámá.

Aktualizace 17.5.2010 - díky čtenáři za tip na náhradní trasu: "Již delší dobu je Letňanské letiště oploceno a tím je zrušena cyklostezka ze Kbel. Od podzimu 2009 je možné vyjet ze Kbel ulicí Sychrovská a pokračovat po nové široké asfaltové stezce přes nový park, která vede k Toužimské až na kraj Letňan. Je možné také odbočit pěšinou vpravo mezi kopečky a přes koleje do Čakovic." Změna zatím není zakreslena do mapy.

Cyklotrasa A44 tvoří východní tangentu, která spojuje vnější čtvrti Prahy cestou mimo centrum. Dle plánu rozvoje bude trasa velmi dlouhá, v současné době je sjízdná v úseku Černý most - Letňany. Trasa vede kombinovaně po polních cestách, vedlejších silnicích i po vyhrazených cyklostezkách. Úsek popsaný v textu je sjízdný a je označen v terénu.

Trasa podrobně

Náš výlet začneme u Výstaviště Letňany, kousek od budoucí konečné stanice metra Letňany (bude otevřena v květnu 2008). Vydáme se podél výstaviště, po kraji louky patřící k letišti Letňany. Objedeme letiště krajem až na severní okraj, kde navazuje polní cesta, která nás dovede k ulici Toužimská. Na ulici se vydáme doprava, směrem na Kbely. V létě 2007 bylo nutné jet po ulici, dle aktuality z webu magistrátu je zde od jara 2008 vybudována cyklostezka. V terénu jsem ji nekontroloval.

Na kraji Kbel trasa odbočuje vlevo a vede okrajovými ulicemi vilové čtvrti (postupně Ledečská, Benecká, Holenická, Jilemnická, Toužimská). Držíme se značení, projedeme Kbely a přijedeme k vlakovému nádraží Praha-Kbely. Překročíme koleje a za nádražím se vydáme vpravo, po stezce - chodníku.

Projedeme na konec chodníku, který přejde postupně v ulici Nymburská. Na konci odbočíme vlevo, do ulice Hornopočernická. Po pár stech metrech vjíždíme do čtvrti Satalice. Trasa opět odbočuje vlevo a vede krajem vilové čtvrti. Přijedeme k oboře - přírodní památce Bažantnice v Satalicích. Před bránou do obory odbočuje stezka A263 na Vinoř a Radonice.

My se vydáme na jih, ulicemi Jednotného zemědělského družstva a Za Novákovou zahradou. Přejedeme mostek přes železniční trať, na dohled od nádraží Praha-Satalice.

Zde se trasa stáčí vpravo a vede po náhradní trase, která je označena směrem na Kyje. Tuto náhradní trasu jsem neprojížděl, ale myslím, že vede na kraj Ćerného mostu, do oblasti zvané Na hrádku.

Dle plánu rozvoje stezka pokračuje od Satalic přes pole k viaduktu pod železnicí a do ulice za nákupními centry. Vedení trasy přes pole, jak jsem jí projel v září 2007 je zobrazeno v mapě. V době vrcholící úrody je možné, že přes pole neprojedete a proto zvolte výše popsanou náhradní trasu.

Od mostku pod železniční tratí jedeme na jih uličkou za nákupními centry a pod mostem pod ulicí Clumecká vjedeme do ulice Ocelkova. Zde popis trasy A44 prozatím končí.

Navazující stezky

  • Letňany - navazuje trasa A27, která zatím není v terénu označena
  • Kbely - trasa se kříží s trasou KB-Vi, která vede do Vinoře
  • Satalice - u obory Bažantnice navazuje stezka A263, která vede do Vinoře a trasa A241, která vede do Radonic
  • Černý most - u ulice Ocelkova, u metra Černý most se trasa kříží se stezkou č.1 (budoucí A26)

INTERAKTIVNÍ MAPA

Trasy jsou zaměřovány v terénu pomocí GPS přístroje Garmin GPSMAP 60CSx, který zapůjčila firma Picodas Praha.
Legenda
Existující trasy (v terénu značené).
Plánované trasy (v terénu neznačené).
Jméno trasy. Kliknutím na ikonu se zobrazí bublina s informacemi.
Zajímavé místo. Kliknutím na ikonu se zobrazí bublina s popisem.

Na mapě je zobrazena pouze aktuální cyklostezka. Okolní a navazující stezky jsou popsány v textu.

Trasa v mapě je zobrazena na základě dat měřených v terénu pomocí GPS přístroje. Tolerance zakreslení trasy v mapě je obvykle 3-5 metrů. Množství zobrazených detailů odpovídá aktuálnímu měřítku mapy. Při velkém oddálení je vedení tras zakresleno schematicky. Trasy jsou ručně kontrolovány a editovány vůči letecké mapě. Při nejvyšším přiblížení pak může docházet k malému zkreslení vůči mapě základní.

VÝŠKOVÝ PROFIL (testovací provoz)

Výškový profil trasy zahrnuje úseky, které jsou zobrazeny na mapě. Pokud jsou úseky nesouvislé, pak je v grafu spojnice rovnou čarou (např. u tras A1, A2).

Y-ová osa znázorňuje nadmořskou výšku, X-ová osa znázorňuje vzdálenost z výchozího bodu trasy. Měřítka jsou pro každou cyklostezku jiná (i graf typu cimbuří může znamenat, že trasa je prakticky po rovině).