Cyklotrasa A50/č.8100

 • Délka:121,0 km
 • Terén:větší kopce
 • Povrch:asfalt, prašné cesty
 • Oblasti:okraje Prahy, okolí Prahy
 • Aktualizace:2.6.2009
 • Poslat připomínku

TRASA

Klecánky - Klecany - Bořanovice - Hovorčovice - Praha (Čakovice, Vinoř) - Radonice - Praha (Horní Počernice, Klánovice, Újezd nad Lesy, Koloděje, Královice, Nedvězí, Kolovraty) - Říčany - Kuří - Nupaky - Dobřejovice - Průhonice - Vestec - Hodkovice - Zlatníky - Libeň - Zvole - Vrané nad Vltavou - Praha (Zbraslav, Lipence) - Černošice - Solopisky - Třebotov - Choteč - Zbuzany - Jinočany - Chrášťany - Chýně - Jeneč - Dobrovíz - Kněževes - Tuchoměřice - Statenice - Únětice - Roztoky

Reklama

POPIS

Nejdelší cyklotrasa v Praze a okolí je nepochyně trasa A50/č.8100, zvaná též Pražské kolo. V délce více jak 120 kilometrů tvoří vnější okruh kolem Prahy. Trasa prochází okrajovými částmi hlavního města a přilehlými obcemi. Z větší části je trasa vedena po běžných silnicích. Trasa je v terénu místy značená dobře, jindy musí cyklista značky hledat. Na křižovatkách se vyplatí sledovat i značky v protisměru.

Trasa podrobně

Naši cestu začneme na severu Prahy, u přívozu přes Vltavu mezi Roztoky a Klecánky. Na místo se můžete dostat například po cyklotrase A2 nebo A1.

Hned z kraje nás čeká cesta do kopce. Vydáme se na východ, po asfaltové silničce vyšlapeme údolíčkem v lese do Klecan. Projedeme obcí a pokračujeme na Sedlec. Projíždíme skrze pole, po mostě nadjedeme dálnici D8, projedeme vesničku Sedlec a odbočíme na Bořanovice. Čeká nás příjemný sjezd z kopce. Na konci Bořanovic překřížíme napříč silnici 243 a pokračujeme rovně na Hovorčovice.

V Hovorčovicích odbočíme vpravo, směrem na Třeboradice. Cestou přejedeme železniční přejezd a vjíždíme do Prahy. Další cesta bude pokračovat hlavním městem. V městské části Třeboradice projedeme Slaviborské náměstí a pokračujeme silničkou na Čakovice. Projedeme vilovou čtvrtí na okraji Čakovic a vydáme se na Ctěnice. Sledujte značení, z naší trasy odbočuje několik silnic.

Cestou se směrem od Kbel napojí trasa AXYZ, která zanedlouho, u zámku Ctěnice, odbočí a vede na Vinoř. My se držíme značení A50/8100 a pokračujeme ulicí Bohdanečská do Vinoře jinou trasou. Projedeme okrajem Vinoře a ulicí Živanická opouštíme Prahu a směrem na obec Radonice.

V Radonicích stále ctíme "pravidlo pravé ruky" a na návsi zabočíme vpravo, směrem na Horní Počernice. Opouštíme Středočeský kraj a vracíme se do Prahy, do Horních Počernic. Cestou nadjedeme výpadovku na Mladou Boleslav.

V Horních Počernicích přejedeme železniční trať a na první křižovatce za tratí odbočíme vlevo. Projedeme vilovou čtvrtí (úsek chybí na mapě) a po okraji Počernic dojedeme k místnímu hřbitovu. Po asfaltové cyklostezce pokračujeme přes pole na Klánovice. Cestou nadjedeme dálnici D11.

Klánovice projedeme vilkami podél okraje Klánovického lesa. Trasa A50 nás dovede k vlakovému nádraží. U nádraží využijeme podchod pod tratí Praha-Kolín a pokračujeme ulicí Staroklánovickou dále na jih.

Klánovický les končí na hranicích s Újezdem nad Lesy. Na světelné křižovatce přetneme rušnou Starokolínskou ulici a ulicemi Staroújezdská a V lipách. Uvítají nás Koloděje, kde vás může zlákat krátká odbočka k bývalému vládnímu zámku, dnes navrácenému v restituci. Na konci Klánovic nezapomeňte odbočit vpravo směrem na Stupice. Projedeme Stupice, odbočíme vpravo a sjedeme z kopce do Královic. V Královicích se ocitneme na křizovatce s dalšími cyklotrasami.

Sledujeme značení A50/8100 a vydáme se klídnější silničkou na Nedvězí, které mineme a odbočíme vpravo na Kolovraty. Na křížení se silnicí 333 si dávejte dobrý pozor! Auta jezdí rychle a bývá zde hustý provoz. Vjedeme do Kolovrat, po levé ruce vidíme novou bytovou výstavbu. Sjedeme z kopce, po mostě přejedeme železniční trať Praha-Benešov. Opouštíme Kolovraty a pokračujeme na Říčany. Na okraji Říčan opět křížíme rušnou ulici Říčanská, kde dávejte pozor.

V Říčanech projedeme krajem a brzy dalším křížení s ulicí Říčanská jedeme na Kuří a Nupaky. Trasa v Nupakách vás asi překvapí. Sledujte značky, musíte přijed k průmyslovému areálu (skladům) u dálnice D1. Dálnici podjedete tunýlkem, kde mají auta vjezd zakázaný (pamatuji-li si správně). Za dálnicí projedeme kolem dalšího skladu a dostaneme ses do Dobřejovic. Projedeme obcí, na křižovatce typu T se vydáme doprava, směr Průhonice.

Průhonice nás uvítají svým vyhlášeným parkem, který budeme projíždět po silničce, jež dělí zámeckou a přírodní část parku. Za parkem se vydáme vlevo, pokračujeme podél zdi parku a po polní cestě se dostaneme na silnici spojující Zdiměřice, Vestec a Hrnčíře (úsek chybí na mapě). Jedeme rovně, na Vestec. Vestec si můžeme prohlédnou důkladně, silnice nás provede celou obcí. Na křižovatce se silnicí 603 asi chvilku budeme čekat, než nám valící se auta dovolí odbočit vlevo. Po třiceti metrech, před autosalonem, odbočíme vpravo na Hodkovice. Cesta je nyní (jaro 2009) značená jako slepá, z důvodu výstavby městského okruhu.

Hodkovice projedeme, pokračujeme na Zlatníky a Libeň. V Libni sjedeme na náves s rybníčkem. Za rybníčkem odbočíme vpravo, dojedeme na konec obce a po rozbité asfaltové silnici přejedeme pole do Zvole. Vjedeme do Zvole a na kraji návsi zatočíme vpravo, na Vrané nad Vltavou. Projedeme alej, mineme kostel a obci opouštíme na kraji lesa. Čeká nás velmi pěkný sjezd k Vltavě. Před Vraným dávejte pozor na zatáčku, která vás vrátí do protisměru.

Ve Vraném přejedeme přejezd tratě Praha-Davle-Čerčany/Praha-Dobříš. V místech, kde se silnici skoro dotýká řeky, funguje přívoz přes řeku. Pokračujeme po silnici podél řeky na sever. Projedeme Jarov a přijíždíme do Prahy-Zbraslav. Po pravé ruce míjíme vlakové nádraží, pokračujeme rovně do kopečka. Musíme přejet most přes řeku. Dostaneme se do centra Zbraslavi, na náměstí jedeme rovně. Za rohem na nás vykoukne zámek Zbraslav a pěkným parkem. Pokračujeme ulicí Ke Krňovu, na chvíli si zacpeme nos u čističky odpadních vod. Z kopečka to rozjedeme, podjedeme Strakonickou silnici. Hned za podjezdem se cesta láme vlevo. Dostáváme se na kraj části Zbraslavi, která se nazývá Peluňek. Cyklotrasa A11/ZÁ-ZB se odpojuje a kolem tržnice Lahovice vede do Radotína.

My pokračujeme směrem na Černošice. Od roku 2008 je z důvodu výstavby golfového hřiště cyklotrasa přeložena na silnici skrze Lipence. Na konci Lipenců, za autobusovou zastávkou, odbočte vpravo.

V Černošicích přejedeme lávku pro pěší přes řeku Berounku a kolem nádraží projedeme obcí. Naše cesta bude několik dalších kilometrů stoupat lesem po silnici směrem na Třebotov. Projedeme obcemi Solopisky a Kala. Necelý kilometr za obcí Kala cyklotrasa odbočuje vpravo a po větším stoupání nás přivede do Třebotova.

Sjedeme z kopce a na první větší křižovatce odbočíme vlevo. Trasa nadále stoupá po silnici, aby nás poté odměnila sjezdem do obce Choteč. V Chotči přejedeme po mostku Radotínský potok a pokračujeme do kopce. Po prudším stoupání vyjedeme na náhorní plošinu. Na křižovatce se silnicí Ořech-Chýnice pokračujeme rovně.

Přijedeme do Zbuzan, v kterých můžeme doplnit zásoby v místní prodejně potravin. V centru obce, nalezneme soukromé Automuzeum Praga, věnované veteránům této světoznámé značky automobilů.

Na konci Zbuzan přejedeme železniční trať 173 (Praha - Rudná - Beroun) a sjíždíme z kopce do Jinočan. V Jinočanech, za rybníkem v zatáčce, můžeme odbočit na nově vybudouvanou cyklotrasu, která nás přivede do Řeporyjí.

Pokračujeme skrze Jinočany, můžeme se zastavit na oběd v místní hospodě. Sledujeme dopravní značení, na konci obce odobočujeme doprava a vydáváme se na sever. Přijedeme na křižovatku s rušnou silnicí, po které musíme ujet asi 1km než se dostaneme do Chrášťan. V srdci Chrášťan se odopojíme z rušné ulice a vydáme se dále na sever. Podjedeme dálnici D5 a pokračujeme po silnici.

Další obcí na naší cestě je Chýně, kterou jen mineme krajem. Na první křižovatce v obci zvolíme pravou silničku. Projedeme podél rybníka, který máme po levé ruce, a opouštímě obec. Na další křižovatce typu kříž za obcí odbočíme vlevo.

Jedeme do mírného kopce, přejedeme železniční trať a pokračujeme až k statku Hájek, kde trasa odbočuje vpravo. Přijíždíme do obce Jeneč, kde pouze napříč přejedeme rušnou ulici a pokračujeme dále na sever. Hned za Jenčí je úsek, který zatím není reflektován v mapě. Nadjedeme nově vybudovanou rychlostní silnici na Karlovy Vary a vrátíme se na původní silnici. Projedeme nedaleko od letiště Ruzyně, máte-li rádi letadla, je možné se polní cestou dostat až k plotu a dívat se na přistávající letadla.

Další železniční přejezd nás čeká před obcí Dobrovíz. V Dobrovízi zatočíme vpravo a téměř po rovině míříme do Kněževsi. Opět překročíme železniční trať, projedeme obec a podjedeme rychlostní silnici na Slané. Za mostem vjedeme do Tuchoměřic. Pokračujeme podle značení, sjedeme do Statenic a po průjezdu obcí pokračujeme po lokální komunikaci do Únětic.

Za Úněticemi nás čeká příjemný sjezd lesem, po silničce a pak lesní cestě. Nakonec se dostáváme do Roztok, kde u Vltavy naše trasa končí. Můžeme se přívozem dostat na pravý břeh do startovního bodu, nebo z levého břehu použít pro návrat vlakové spojení.

Navazující stezky

 • Klecánky - směrem na jih podél Vltavy začíná trasa A2.
 • Praha, Čakovice - křížení s budoucí A27.
 • Praha, Vinoř - křížení s A262 a A263.
 • Praha, Horní Počernice - část trasy shodná s budoucí A26 a A258.
 • Praha, Klánovice - křížení s budoucí A25.
 • Praha, Královice - křížení s budoucí A24.
 • Praha, Uhříněves - křížení s budoucím úsekem A22.
 • Praha, Zbraslav - křížení s A2, dále vede trasa A50 společně s ZÁ-ZB, též nazývanou A11.
 • Černošice - u Berounky křížení s trasou č.3 (Praha-Řevnice-Beroun). Ku Praze začíná A1.
 • Roztoky u Prahy - podél Vltavy možno dojet na kraj Prahy, kde začíná A1.

INTERAKTIVNÍ MAPA

Trasy jsou zaměřovány v terénu pomocí GPS přístroje Garmin GPSMAP 60CSx, který zapůjčila firma Picodas Praha.
Legenda
Existující trasy (v terénu značené).
Plánované trasy (v terénu neznačené).
Jméno trasy. Kliknutím na ikonu se zobrazí bublina s informacemi.
Zajímavé místo. Kliknutím na ikonu se zobrazí bublina s popisem.

Na mapě je zobrazena pouze aktuální cyklostezka. Okolní a navazující stezky jsou popsány v textu.

Trasa v mapě je zobrazena na základě dat měřených v terénu pomocí GPS přístroje. Tolerance zakreslení trasy v mapě je obvykle 3-5 metrů. Množství zobrazených detailů odpovídá aktuálnímu měřítku mapy. Při velkém oddálení je vedení tras zakresleno schematicky. Trasy jsou ručně kontrolovány a editovány vůči letecké mapě. Při nejvyšším přiblížení pak může docházet k malému zkreslení vůči mapě základní.

VÝŠKOVÝ PROFIL (testovací provoz)

Výškový profil trasy zahrnuje úseky, které jsou zobrazeny na mapě. Pokud jsou úseky nesouvislé, pak je v grafu spojnice rovnou čarou (např. u tras A1, A2).

Y-ová osa znázorňuje nadmořskou výšku, X-ová osa znázorňuje vzdálenost z výchozího bodu trasy. Měřítka jsou pro každou cyklostezku jiná (i graf typu cimbuří může znamenat, že trasa je prakticky po rovině).